BIJAN

TABUNG PRIHATIN

"TABUNG PRIHATIN" PAS KAWASAN BUKIT GANTANG;;DERMA BAGI MEMBANTU ANAK YATIM/FAKIR MISKIN/OKU DAN YANG MEMERLUKAN...PADA YANG BERHAJAT SALURKAN SUMBANGAN ANDA MELALUI AKAUN "MAYBANK:NO AKAUN:"558051304442"..MAKLUMKAN SUMBANGAN ANDA KETALIAN:012-4282010/019-5205025/019-5789690.TQ

Saturday, March 20, 2010

Buah pukulan maut..kari dan pasir berdengung

ha ha ha h ah

Tuan Saifuddin Nasution bin Ismail [Machang]: Jangan cabar! Kita tahu.
[Disampuk] Pejabat pemimpin UMNO mana yang tong arak ada dalam pejabat. [Dewan
riuh] Jangan cabar! [Ketuk]
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Yang
Berhormat.
Tuan Saifuddin Nasution bin Ismail [Machang]: Sewaktu wedding
anniversary. [Disampuk]
Datuk Haji Baharum bin Haji Mohamed [Sekijang]: [Bangun]
Tuan Saifuddin Nasution bin Ismail [Machang]: Pemimpin pemuda UMNO
dihidangkan botol arak. Jangan cabar kita. [Dewan riuh] Tempat, masa, jam...
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Yang
Berhormat. Yang Berhormat, tolong Yang Berhormat.
DR. 17.3.2010
81
Tuan Saifuddin Nasution bin Ismail [Machang]: Dalam satu forum
antarabangsa...
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Yang
Berhormat Sekijang tidak perlu. Dia punya floor sekarang bercakap diberi oleh yang
bercakap sebentar tadi Yang Berhormat. Yang Berhormat Sekijang tunggu, kalau dia
ada kesalahan dalam peraturan, tolong tunjuk saya. [Disampuk] Yang Berhormat duduk
dahulu Yang Berhormat.
Tuan Saifuddin Nasution bin Ismail [Machang]: Apakah Yang berhormat
Permatang Pauh bersetuju kalau saya katakan bahawa dalam satu forum beberapa
tahun yang lepas, selepas Yang Berhormat Permatang Pauh dibuang di Universiti John
Hopkins, Amerika Syarikat. Pemimpin pemuda UMNO itu pun ada di sini. Bendahari
UMNO Malaysia pun ada di sini. Berapa banyak botol arak dia togok? [Dewan riuh]
Dato’ Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: Itu dia, dahsyat! [Dewan riuh] Baru
kami tahu. [Dewan riuh]
Tuan Saifuddin Nasution bin Ismail [Machang]: Hendak berlakon apa?
[Dewan riuh]
Dato’ Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: Baru kami tahu. [Dewan riuh]
Tuan Saifuddin Nasution bin Ismail [Machang]: Jangan. [Dewan riuh] Oleh
sebab itu jangan sampai kita sebut, dia marah. [Dewan riuh] Eh, marah kenapa?
Kenapa marah? [Dewan riuh] Duduklah.
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Apa
ini...
Tuan Saifuddin Nasution bin Ismail [Machang]: Sebab apa marah?
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Ini..
Sudahlah Yang Berhormat.
Tuan Saifuddin Nasution bin Ismail [Machang]: Yang bersungguh marah
kenapa?
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Yang
Berhormat Machang. Yang Berhormat Machang tolong ringkaskan soalan itu.
Tuan Saifuddin Nasution bin Ismail [Machang]: Saya ringkaskan.
Dato’ Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: Baru kami tahu.
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Yang
Berhormat Padang Serai tolonglah.
DR. 17.3.2010
82
Dato’ Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: Baru kami tidak tahu. Dia tidak
marah. Allahu Akhbar...
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Yang
Berhormat Pasir Salak!
Tuan Saifuddin Nasution bin Ismail [Machang]: Tuan Yang di-Pertua, apabila
saya beri fakta ini. Yang Berhormat Bagan Datok tidak marah, Yang Berhormat Batu
Pahat tidak marah dan Yang Berhormat Pontian tidak marah. Yang Berhormat Rembau
terpaku. Yang Berhormat Pasir Salak yang lebih. Kenapa? [Dewan riuh] Kenapa? Oleh
sebab itu, jangan...
Dato’ Haji Tajuddin Abdul Rahman [Pasir Salak]: Saya hendak sangat
beritahu. [Dewan riuh]
Tuan Saifuddin Nasution bin Ismail [Machang]: Jangan sebut... [Dewan riuh]
Dato’ Haji Tajuddin Abdul Rahman [Pasir Salak]: Saya, beritahu... [Dewan
riuh]
Tuan N. Gobalakrishnan [Padang Serai]: Yang Berhormat Pasir Salak sudah
mabuk kah? [Dewan riuh]
Dato’ Haji Tajuddin Abdul Rahman [Pasir Salak]: Pengarah strategik sudah
gagal.
Tuan Saifuddin Nasution bin Ismail [Machang]: Kalau hendak suruh saya
ulang di luar Dewan, saya ulang.
Seorang Ahli: Hendak jadi setiausaha kah ini?
Tuan Saifuddin Nasution bin Ismail [Machang]: Nama sahaja UMNO...
Dato’ Haji Tajuddin Abdul Rahman [Pasir Salak]: Pengarah strategik sudah
gagal!
Tuan Saifuddin Nasution bin Ismail [Machang]: Tarikhnya bila? Berapa
banyak...
Timbalan Yang di-Pertua [Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar]: Yang
Berhormat Machang sudahlah. Tidak usahlah.
Tuan Saifuddin Nasution bin Ismail [Machang]: Ya, oleh sebab itu saya tidak
boleh lihat...
Dato’ Haji Tajuddin Abdul Rahman [Pasir Salak]: Hipokrit!
Tuan Saifuddin Nasution bin Ismail [Machang]: Dalam satu lawatan UMNO
ke Amerika Syarikat ada pemimpin UMNO yang tertidur di single arm machine slot judi.
Kita tahu! [Ketawa] Pengakuan!
DR. 17.3.2010
83
Dato’ Haji Mahfuz bin Omar [Pokok Sena]: Kenapa teruk sangat sampai
macam itu?
Tuan Saifuddin Nasution bin Ismail [Machang]: Yang Berhormat Putrajaya
boleh kenalkan. Boleh sebut. Jangan tanya saya pemimpin UMNO yang mana?
Tuan Azan Ismail [Indera Mahkota]: Siapa? Sebut nama.
Tuan Saifuddin Nasution bin Ismail [Machang]: Apabila semua orang sudah
mengumpat, apabila semua ahli rombongan sudah ada, dua tiga kerat pemimpin UMNO
tidak naik bas lagi. Apabila kita turun cari, rupanya tertidur dalam kasino judi. [Ketawa]
[Dewan riuh] Hendak sebut apa? Oleh sebab itu...
Tuan Azan Ismail [Indera Mahkota]: Siapa dia? [Ketawa] [Dewan riuh]
Tuan Saifuddin Nasution bin Ismail [Machang]: Jangan. [Ketawa] [Dewan
riuh] Tuan Yang di-Pertua cukup untuk pusingan kali ini. [Dewan riuh] Bagi pusingan kali
ini, apakah Yang Berhormat Permatang Pauh bersetuju tentang perkara ini. Pusingan

No comments:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails